Kurzy v našej jazykovej škole

V jazykovej škole eñe, priamo v srdci Prahy, ponúkame kurzy španielčiny, slovenčiny a mnohých ďalších jazykov..

Všetci naši profesori pochádzajú z krajiny, ktorej jazyk aj vyučujú a sú vysoko kvalifikovaní.

Najbližšie kurzy:   Od 16. jánuara do 23. marca. Cena: 3800 CZK Pre ďalšie informácie alebo zápis sa môžete informovať u nás. Aktuálne ponúkame kurzy španielčiny a kurzy všeobecnej španielčiny, kurzy slovenčiny pre cudzincov a kurzy iných jazykov.

  • Španělština ve Španělsku
  • Společnosti

Akademie eñe navrhuje a organizuje kurzy pro společnosti.

Výhody kurzů pro společnosti:

  • Komfort: Kurzy jsou nabízeny v prostorách společnosti.
  • Flexibilní rozvrh a trvání kurzů.
  • Flexibilita v počtu studentů v daném kurzu.
  • Přizpůsobíme kurzy specifickým potřebám společnosti
  • Příprava na oficiální zkoušky (DELE, Cambridge).
  • Nabídka různých jazyků: angličtina, španělština, slovenština pro cizince…

Pro více informací ohledně kurzů pro společnosti nás neváhejte kontaktovat.

Zákazníci

Mnohé firmy v Bratislavě nám již důvěřují ve výuce jazyků,mezi nimi vynikají kurzy španělštiny pro cizince. Zde můžete vidět některé z našich vybraných zákazníků.

Kurzy španielčiny

Ponúkame kurzy španielčiny prispôsobené rôznym úrovniam. Ak si nie ste istý svojou úrovňou, môžete sa otestovať on-line.

Úroveň Rozvrh 1 (Pondelok a streda) Rozvrh 2 (Utorok a štvrtok) Rozvrh 3 (Piatok)
A1  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 18:55/ 19:00 – 20:25  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 18:55  17:00 – 19:00
A1.2  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 18:55  17:30 – 18:55/ 19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
A2  7:30 – 8:55/ 17:30 – 18:55/ 19:00 – 20:25  15:30 – 16:55/ 19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
B1  15:30 – 16:55/ 19:00 – 20:25  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 19:00  17:00 – 19:00
B2  17:30 – 18:55  7:30 – 8:55/ 19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
C1  07:30 – 08:55  19:00 – 20:25  17:00 – 19:00

Kurzy slovenčiny

Úroveň Rozvrh 1 (Pondelok a streda)         Rozvrh 2 (Utorok a štvrtok)
A1  7:30 – 8:55/ 19:00-20:25
A1 +  07:30 – 08:55/ 19:00 – 20:25

Najbližšie kurzy: Od 10. Apríla do 15. Júna. Viac informácii a zápis

At headquarters of the Akadémia eñe, in the heart of Bratislava, we provide Spanish courses in small groups with native, qualified and experienced teachers. We also offer Slovak courses for foreigners. 

The next courses are from 10th April to 15th June. Price: 135 euros (100 € Friday). For more information or registration, you can contact us.

If you needed a more flexible schedule or you would like to take private lessons with any kind of specific goal (business, exam preparation for DELE, etc.), contact us to obtain more information

SPANISH COURSES

Akadémia eñe offers Spanish courses for foreigners of all levels. If you are not sure about your level, you can take an online placement test.

Level Option 1 (Monday & Wednesday) Option 2 (Tuesday and Thursday) Option 3 (Friday)
A1  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 18:55/ 19:00 – 20:25  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 18:55  17:00 – 19:00
A1.2  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 18:55  17:30 – 18:55/ 19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
A2  7:30 – 8:55/ 17:30 – 18:55/ 19:00 – 20:25  15:30 – 16:55/ 19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
B1  15:30 – 16:55/ 19:00 – 20:25  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 19:00  17:00 – 19:00
B2  17:30 – 18:55  7:30 – 8:55/ 19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
C1  07:30 – 08:55  19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
Slovak Courses
Level Option 1 (Monday & Wednesday)        Option 2 (Tuesday and Thursday)
A1  7:30 – 8:55/ 19:00 – 20:25
A1 +  07:30 – 08:55/ 19:00 – 20:25

The next courses are from 10th April to 15th June. More information and registration.

En la sede de Akadémia eñe, en pleno corazón de Bratislava, ofrecemos cursos de español en pequeños grupos con profesores nativos, cualificados y con experiencia. También tenemos cursos de eslovaco para extranjeros. 

Los próximos cursos tendrán lugar del 10 de abril al 15 de junio. Precio: 135 euros (100 € viernes). Para recibir más información o realizar tu inscripción, puedes ponerte en contacto con nosotros.

Si necesita un horario personalizado o desea tomar clases privadas con cualquier tipo de finalidad (negocios, preparación DELE, etc.) contacte con nosotros para obtener más información. 

Cursos de Español

Ofrecemos cursos de español para extranjeros adaptados a distintos niveles. Si no estás seguro de tu nivel, puedes hacer una prueba de nivel online.

Nivel Opción 1 (lunes y miércoles) Opción 2 (martes y jueves) Opción 3 (viernes)
A1  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 18:55/ 19:00 – 20:25  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 18:55  17:00 – 19:00
A1.2  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 18:55  17:30 – 18:55/ 19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
A2  7:30 – 8:55/ 17:30 – 18:55/ 19:00 – 20:25  15:30 – 16:55/ 19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
B1  15:30 – 16:55/ 19:00 – 20:25  7:30 – 8:55/ 15:30 – 16:55/ 17:30 – 19:00  17:00 – 19:00
B2  17:30 – 18:55  7:30 – 8:55/ 19:00 – 20:25  17:00 – 19:00
C1  07:30 – 08:55  19:00 – 20:25  17:00 – 19:00

Cursos de eslovaco

Level Option 1 (Monday & Wednesday)        Option 2 (Tuesday and Thursday)
A1  7:30 – 8:55/ 19:00 – 20:25
A1 +  7:30 – 8:25/ 19:00 – 20:25

Próximos cursos del 10 de abril al 15 de junio. Información e inscripción.